ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Νηπιαγωγεία | Δημοτικά | Ευέλικτη Ζώνη | Στατιστικά
Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου (Μυτιλήνη) | 1ο Γραφείο Π.Ε. Λέσβου (Καλλονή Λέσβου) | 2ο Γραφείο Π. Ε. Λέσβου (Μύρινα Λήμνου) |
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link

Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου

Μυτιλήνη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παναγιώτης Σάλτας

22510-47439
 
ΠΥΣΠΕ
22510-47442
Γραμματεία
22510-28360
Τμήμα Μισθοδοσίας
22510-37387
Υπεύθυνη Περιβάλλοντος
22510-42624
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων
22510-40542
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
22510-42456
   
Σχολικοί Σύμβουλοι
Ειδικής Αγωγής 15ης Περιφέρειας
22510-42456
Νηπιαγωγών
22510-42456